Komitet organizacyjny

dr Elżbieta Przybył-Sadowska (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)
prof. dr hab. Andrzej Szyjewski (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)
dr hab. Jakub Sadowski (Institute of History, Pontifical University of John Paul II)
dr hab. Tomasz Sikora  (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)
dr Marcin Rzepka (Institute of History, Pontifical University of John Paul II)
mgr Katarzyna Bajka (sekretarz konferencji)

mgr Jakub Szczęśniak

Międzynarodowy Periodyk Religioznawczy Studia Religiologica

Periodyk religioznawczy redagowany w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku w ramach serii "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego". Funkcję redaktora sprawowali kolejno Jan Pawlica, Jacek M. Majchrowski, Jan Drabina, a od 2010 roku sprawuje ją Andrzej Szyjewski. W "Studia Religiologica" publikowane są artykuły naukowe, recenzje, komunikaty, sprawozdania i raporty z zakresu religioznawstwa.

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od ponad trzydziestu lat pracownicy związani z Instytutem Religioznawstwa zajmują się badaniem historii poszczególnych religii światowych, a także historii wyznań w Polsce, badaniem współczesnych przemian religijności i rolą religii w życiu jednostek i społeczeństw, badaniem i porównywaniem systemów religijnych i filozoficznych, a także analizą poszczególnych zjawisk religijnych. Obecnie w Instytucie pracuje 28 pracowników naukowych, w tym 13 pracowników samodzielnych (6 profesorów i 7 doktorów habilitowanych) i 15 młodszych pracowników nauki ze stopniem doktora (13 adiunktów, 1 asystent, 1 starszy wykładowca).
Religioznawstwa UJ jest jedyną tego rodzaju placówką w Polsce, zaś Wydział Filozoficzny UJ, w ramach którego aktualnie funkcjonuje Instytut Religioznawstwa, jest jedyną w Polsce placówką naukową, mającą prawo nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego z zakresu religioznawstwa.

Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w  Krakowie

Instytut Historii jest częścią Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, erygowanego przez Jana Pawła II w grudniu 1981 roku jako wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Właściwy początek historii Instytutu przypada na 11 grudnia 2008 roku. Instytut prowadzi studia I i II stopnia na kierunku historia w obrębie czterech specjalności: archiwistyka, historia Kościoła, doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia. Ofertę dydaktyczną poszerzają także 4 moduły praktyczne: administracyjny, edytorski, publicystyczny i turystyczny. Prowadzone są także studia podyplomowe archiwistyczno-bibliotekoznawczego oraz semiologiczne.