Zaproszenie do udziału w konferencji

Chociaż religie w całym bogactwie swych form są zjawiskiem powszechnie uznawanym i docenianym, naukowej refleksji nad nimi daleko od powszechnego uznania. Organizatorzy dorocznej konferencji „Religie: pola badawcze, metody i perspektywy" stawiają sobie za cel pokazanie wagi badań religioznawczych na poziomie jednostkowym, społecznym i kulturowym. Czekamy na zgłoszenia referatów prezentujących zarówno ustalenia teoretyczne, jak i wyniki badań empirycznych.

Pragniemy, by trzecie krakowskie sympozjum Religie: pola badawcze, metody i perspektywy było miejscem spotkania badaczy, którzy próbują mierzyć się z fenomenami religijnymi z różnych perspektyw – historycznej, socjologicznej, psychologicznej, antropologicznej czy filozoficznej.

Sesje tematyczne: 

 • Epigenetic, Neurocognitive and Historical Aspects of Religious Rituals and Visions
 • Religia i język
 • Teizm, ateizm, sceptycyzm, pluralizm – dylematy filozofii religii
 • Kościoły i wyznania w Polsce- historia i współczesność
 • Religia i media
 • Religia i prawo
 • Wieloaspektowość badań nad mitem
 • Global Christianity: Changes and Challenges
 • Religions in the Middle East: Confrontation and Cooperation
 • Wielość społecznych wymiarów religii. Jednostka – wspólnota – instytucja
 • Psychologia religii
 • Religioznawstwo i religie Azji – perspektywa badawcza

Szczegółową problematykę sesji tematycznych znajdziesz tutaj.

Języki konferencji

angielski, polski

Opłata konferencyjna

300 PLN (lub 80 EUR). Wpisowe nie pokrywa kosztów zakwaterowania ani wyżywienia.

Ważne informacje

Termin nadsyłania abstraktów: 15 czerwca 2014.
Termin wyboru prelegentów: 30 czerwca 2014.
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 10 września 2014.