Venue:

Krakow, Bernardynska Str. 4

Download full schedule in PDF

Monday, 27 October 2014

9.00-10.00 - registration

10.00 – 10.15 – Welcome

10.15-11.45 – Opening panel session (session 1, Room A) – Guest Lecture

Scott Atran, Religion and war

Chairman: Tomasz Sikora

11.45 – 12.00 – coffee break

12.00 – 14.00 – Parallel session 2 (Room A)

Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (I)

Chairman: Raffaele Torella

Małgorzata Sacha, Can we psychoanalyze India?

Robert Czyżykowski, Mystical experience in Indian Tantric traditions – some methodological remarks

Manotar Tampubolon, Rethinking the guarantee of freedom of religion: Study of religious freedom of religious minorities in contemporary Indonesia

Joanna Gruszewska, Religious experience in the Therīgāthā

 

12.00 – 14.00 – Parallel session 3 (Room B)

Teizm, ateizm, sceptycyzm, pluralizm – dylematy filozofii religii (I)

Chairman: Sonia Kamińska

Andrzej Gieralowski, Religia i ateizm w filozofii Emmanuela Lévinasa

Dariusz Łukasiewicz, Filozofia religii jako racjonalizacja zła i cierpienia

Ireneusz Ziemiński, Dlaczego Bóg czyni zło? O trudnościach teodycei

Grażyna Lubowicka, „Religijność", czyli etyczne podstawy rozumienia religii i dialogu międzyreligijnego według Paula Ricoeura

 

 

12.00 – 14.00 – Parallel session 4 ((Room C)

Psychologia religii (I)

Chairman: Paweł Socha

Stanisław Radoń, Neurofenomenologia jako epistemologicznie akceptowalna droga dotarcia do rzeczywistości duchowej w kontekście badań nad uważnością

Marek Dolewka, Cisza jako technika deprywacji sensorycznej prowadząca do uzyskania doświadczenia religijnego

Zofia Grudzińska, Religijne sposoby radzenia sobie i ich skuteczność, religijne źródła dobrostanu oraz religia jako źródło problemów w narracjach Polaków zamieszkujących w kraju i na emigracji

14.00 – 15.00 – Lunch break

15.00-16.30 – Parallel session 5 (Room A)

Epigenetic, Neurocognitive and Historical Aspects of Religious Rituals and Visions (I)

Chairman: Scott Atran

Eva Kundtová Klocová, Why the position matters: kneeling down, looking up

Aleš Chalupa, Bodily positions in Mithraic initiations: Authority, hierarchy, and human physiology in religious rituals

František Novotný, Lenka Brichová, Olga Čejková, Vojtěch Kaše, Why maternal matters among Gods? Four case studies from the Western religious traditions

15.00 – 16.30 – Parallel session 6 (Room B)

Wielość społecznych wymiarów religii. Jednostka – wspólnota – instytucja (I)

Chairman: Małgorzata Zawiła

Małgorzata Grzywacz, Miejsce religii w środowiskach neonazistowskich we współczesnej Republice Federalnej Niemiec

Piotr Stawiński, Religia i media w USA. Od Wielkiego Przebudzenia do Kościoła elektronicznego

Larysa Michalska, Zabawa, trening, czy „coś więcej"? Duchowość z klubu fitness

15.00 – 16.30 – Parallel session 7 (Room C)

Psychologia religii (II)

Chairman: Halina Grzymała-Moszczyńska

Paweł Socha, The psychological study of doubt and atheism

Anna-Konstanze Schroeder, Psychology of religion as a complementary approach within the study of religion. The case of religious conversion

Adam Anczyk, Psychology of religion within religious studies: A methodological challenge

 

 

15.00 – 16.30 – Parallel session 8 (Room D)

Religia i prawo

Chairman: Maciej Strutyński

Sławomir Cebula, Prawo polskie wobec problemu sekt

Agata S. Nalborczyk, Status prawny polskich muzułmańskich związków wyznaniowych jako wynik historii obecności islamu w Polsce i jego wpływ na funkcjonowanie polskiej mniejszości muzułmańskiej

Elżbieta Przybył-Sadowska, Dyskusje wokół konkordatów między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską  – 1925 i 1993

16.30 – 17.00 – coffee break

17.00 – 18.30 –  Parallel session 9 (Room A)

Many Social Dimensions of Religion. Individual – Community – Institution (I)

Chairman: Aleš Chalupa

Konrad Talmont-Kaminski, Social function of religion in the light of contemporary evolutionary theory

Maciej Potz, Religion and power: A political science framework for analysis of religious phenomena

Dominika Motak, Connecting religion and the social: Georg Simmel's unrecognized contribution to the foundations of classical sociology

17.00 – 18.30 – Parallel session 10 (Room C)

Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (II)

Chairman: Małgorzata Sacha

Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, Rituals of the Tantric traditions of South India – the text (canon, rule) versus the practice

Cezary Galewicz, Who is who in a Hindu temple by the river

Anna Nitecka, Post mortem rituals in the Kashmiri monistic Śaivism

17.00 – 18.30 – Parallel session 11 (Room B)

Religia i język (I)

Chairman: Sławomir Cebula

Marcin Składanowski, W czyje imię? Problem inkluzywnego języka religijnego na przykładzie kontrowersji związanych z chrztem w amerykańskich Wspólnotach protestanckich

Kamila Pawełczyk –Dura, Powojenna metafora „bogostalina" w świetle „Żurnału Moskowskoj Patriarchii"

Jakub Sadowski, Ewangelia w służbie rewolucji. Semiotyczne mechanizmy mediacji światopoglądowej w kulturze totalitarnej

19.00  - Reception, „Convivium" Club, Collegium Novum, Golebia Str., 24


 

Tuesday, 28 October 2014

9.30 - 11.00 – Panel session (session 12, Room A) - Guest Lecture

Armin Geertz, A biocultural approach to extreme religious rituals

Chairman: Andrzej Szyjewski

11.00 – 11.30 – coffee break

11.30 – 13.00 – Parallel session 13 (Room B)

Global Christianity: Changes and Challenges (I)

Chairman: Marcin Rzepka

Piotr Czarnecki, Contemporary controversies over heresies of the 11th century

Sándor Földvári, Pope Saint John Paul II as a diplomat and his role in developing the intercultural communication

Elena Ryygas, Russian Orthodox Church: adopting Soviet symbols and creating Post-Soviet era myths

11.30 – 13.00 – Parallel session 14 (Room A)

Epigenetic, Neurocognitive and Historical Aspects of Religious Rituals and Visions (II)

Chairman: Tomasz Sikora

Radek Kundt, Paul Reddish, Eva Kundtová Klocová, Dimitris Xygalatas, Highly arousing rituals in laboratory settings: Effects of excitation on helping behaviour

Mariusz Zalewski, Altered stated of consciousness and trans / possession disorder - neurobiology and diagnosis

Denis Kozhevnikov, The lateralization of brain function and the meditative practices: findings based on electroencephalographic techniques

 

11.30 – 13.00 – Parallel session 15 (Room C)

Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (III)

Chairman: Robert Czyżykowski

Joanna Wacławek, Nie-religia w Jogjakarcie (Jawa Centralna). Historia, problemy i wyzwania kejawen

Olga Nowicka, „Miarą ofiary jest człowiek": Antropometria w wedyjskim rytuale ofiarniczym śrauta

Inga Koralewska, Obraz kobiety w buddyźmie Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu

13.00 – 14.00  – Lunch break

14.00-15.30 –  Parallel session 16 (Room A)

Religions in the Middle East: Confrontation and Cooperation

Chairman: Stanisław Grodź

Friederike Schmidt, Borders on the Inside – polemics as a means of defining the self and the other in intrareligious affairs

Marcin Rzepka, Faith and loyalty. Believers, converts and apostates in the post-revolutionary Iran

Marcin Grodzki, Badania nad historyczno-doktrynalną genezą islamu - Bruno Bonnet-Eymard i francuska szkoła sceptycyzmu naukowego


 

14.00-15.30 – Parallel session 17 (Room C)

Theism, Atheism, Scepticism, Pluralism – Dilemmas of Philosophy of Religion (II)

Chairman: Dariusz Łukasiewicz

Tomasz Niezgoda, Politics as forgotten dimension of phenomenology of religion

Dawid Rogacz, Pluralism of forms of religious pluralism

Konrad Szocik, The critique of moral optimism of the New Atheism

14.00-15.30 – Parallel session 18 (Room B)

Wieloaspektowość badań nad mitem

Chairman: Jakub Sadowski

Ewa Kwiatkowska, Obraz mityczny w świetle koncepcji pamięci kulturowej

Magdalena Krysińska-Kałużna, Mityczny obraz świata a prawo

Andrzej Szyjewski, Mit i rytuał w kontekście australijskich ceremonii ognia

15.30 – 15.45 – coffee break

15.45 – 17.15 – Parallel session 19 (Room A)

Many Social Dimensions of Religion. Individual – Community – Institution (II)

Chairman: Dominika Motak

Małgorzata Zawiła, The memory of the others' cemeteries. The Polish stories on former German cemeteries in Lower Silesia

Pavel Horák, Changes in Neopaganism: On hidden Christian tendencies in contemporary Neopaganism

Emőke Horváth, The relation of the church and state in Cuba in the 1960s

15.45 – 17.15 – Parallel session 20 (Room C)

Global Christianity: Changes and Challenges (II)

Chairman: Marcin Rzepka

Stanisław Grodź, African Christianity – a tainted version of a ‘noble/pure religion'?

Anna Niedźwiedź, "Global religion" in local contexts: Catholicism lived in contemporary Ghana

Tess Joss, The curious case of Christianity in India… Where "dogs and trees have the Holy Spirit"

15.45 – 17.15  - Parallel session 21 (Room B)

Theism, Atheism, Scepticism, Pluralism – Dilemmas of Philosophy of Religion (III)

Chairman: Ireneusz Ziemiński

Katarzyna Krawerenda-Wajda, The case of the contemporary disciple and the disciple at second hand - past, faith and reason

Sonia Kamińska, Two types of philosophy of mind and personal immortality in Franz Brentano

Michał Jędrzejek, God is dead, but the hope is still alive – Ernst Bloch's "Atheism in Christianity"

17.15 – 17.30 – coffee break

17.30 – 19.00 – Panel session (session 22, Room A) - Guest Lecture

Raffaele Torella, Purity and impurity in Tantric Śaivism

Chairman: Małgorzata Sacha


 

Wednesday, 29 October 2014

11.30 - 13.30- Parallel session 23 (Room A)

Epigenetic, Neurocognitive and Historical Aspects of Religious Rituals and Visions (III)

Chairman:Andrzej Szyjewski

Tomas Hampejs, The situational construction of religious belief between mental representation, skill, affordance and behavior: the role-played pretended religion as a case for utilization of ecological approaches to cognition

Jakub Cigan, Be(a)ware of their gods: Effects of cross-religious contextual primes on prosocial behavior among Mauritian Catholics

Tomáš Glomb, Isis on the boat: Constructing the network of the cult of Isis in the ancient Mediterranean and the possibilities of agent based modeling

Tomasz Sikora, Cognitive value of hallucinations

11.30 - 13.00 – Parallel session 24 (Room B)

Psychology of Religion (III)

Chairman: Adam Anczyk

Jarosław Moeglich, Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire: a comparison between the Polish and the German sample

Tatiana Malevich, Ksenia Kolkunova, "Being spiritual" and "being religious" as labels for the self-evaluation in Russia

Karolina Prochownik, Paulo Sousa, Religion and moral domain/s: perspectives, problems and prospects

11.30 - 13.00 – Parallel session 25 (Room C)

Many Aspects of Research on Myth (I)

Chairman: Mateusz Dąsal

Ilona Błocian, Philosophical and psychological aspects in Jung's conception of myth – its qualities and limits.

Mariusz Dobkowski, Was religious Manichaean narrative a mythical narrative? Some remarks on this subject in perspective of Andrzej Wierciński's definition of myth

Michał Spurgiasz, Youkai – between the demons and angels. The structure of supernatural beings in traditional Japanese folklore

13.30 – 14.30 – Lunch break

14.30 – 16.00 – Parallel session 26 (Room A)

Global Christianity: Changes and Challenges (III)

Chairman: Stanisław Grodź

Roman Poplavsky, Pentecostals in Russia: searching for identity

Vera Kliueva, «I want my people (the Khanty) to come to the Lord»: missionary work of Pentecostal churches among Indigenous Minorities of Russia

Natalia Zawiejska, Evangelical churches in Angola. Between local and transnational


 

14.30 – 16.00  – Parallel session 27 (Room B)

Many Aspects of Research on Myth (II)

Chairman: Andrzej Szyjewski

Mateusz Dąsal, Polytethic approach to the definition of religion - perspectives and weaknesses

Katarzyna Filutowska, Myth and mythological consciousness as a basis of narrative and narrative identity

Katarzyna Bajka, Tyranny of the serial – seriality and oral aspects of modern media

14.00 – 16.00  – Parallel session 28 (Room C)

Religion and Language

Chairman: Jakub Sadowski

Aleksander Gomola, LAITY ARE SHEEP - conceptual blend and its selected interpretations in the Christian discourse

Matylda Ciołkosz, The linguistic structure of the Iyengar Yoga Āsana Practice

Anna Oczko, Łacińskie dziedzictwo w tradycji prawosławnej – rozwój rumuńskiej terminologii religijnej

Antonina Kozyrska, "Głosem narodu przemawia Bóg!". Retoryka religijna w "eurorewolucji" na Ukrainie

14.30 – 16.00 – Parallel session 29 (Room D)

Kościoły i wyznania w Polsce – historia i współczesność (II)

Chairman: Elżbieta Przybył-Sadowska

Maciej Strutyński, Rozwój tradycjonalistycznych środowisk katolickich w Polsce

Wojciech Włoch, Protestanckie ruchy pentekostalne we współczesnej Polsce

Zuzanna Szczerbanowska, Wykorzystanie medium Internetu przez ruch skupiony wokół księdza Piotra Natanka

16.00 – 16.15 – coffee break

16.15 – 17.45 – Panel session (session 30, Room A) - Guest Lecture

Halina Grzymała Moszczyńska, Friends or foes: New methods and new methodologies in the Scientific Study of Religion

Chairman: Marcin Rzepka