Sympozjum Religioznawcze 2015 - Zaproszenie do udziału w konferencji

Chociaż religie w całym bogactwie swych form są zjawiskiem powszechnie uznawanym i docenianym, naukowej refleksji nad nimi daleko od powszechnego uznania. Organizatorzy dorocznej konferencji „Religie: pola badawcze, metody i perspektywy" stawiają sobie za cel pokazanie wagi badań religioznawczych na poziomie jednostkowym, społecznym i kulturowym. Czekamy na zgłoszenia referatów prezentujących zarówno ustalenia teoretyczne, jak i wyniki badań empirycznych.

Pragniemy, by trzecie krakowskie sympozjum Religie: pola badawcze, metody i perspektywy było miejscem spotkania badaczy, którzy próbują mierzyć się z fenomenami religijnymi z różnych perspektyw – historycznej, socjologicznej, psychologicznej, antropologicznej czy filozoficznej.

Sesje tematyczne: 

 • Religious fundamentalism,
 • Natura prawdziwość i sens religii. Filozofia religii,
 • Religia i kino,
 • Religioznawstwo i religie południowo-wschodniej Azji – perspektywy badawcze,
 • Cognitive and Evolutionary Science of Religion,
 • Mysticism in World Religions,
 • Wieloaspektowość badań nad mitem,
 • Religia w świecie popkultury,
 • Psychologia religii,
 • Wielość społecznych wymiarów religii. Jednostka – wspólnota – instytucja,
 • Religia i język,
 • Global Christianity: changes and challenges,
 • Kościoły i wyznania w Polsce - historia i współczesność

Szczegółową problematykę sesji tematycznych znajdziesz tutaj.

Języki konferencji

angielski, polski

Opłata konferencyjna

300 PLN (lub 80 EUR). Wpisowe nie pokrywa kosztów zakwaterowania ani wyżywienia.

Ważne informacje

Termin nadsyłania abstraktów: 15 września 2015.
Termin wyboru prelegentów: 30 września 2015.
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 10 października 2015.